2015

HAR DU FÅTT EN GAT-SERVICE?


Då gratulerar vi dig till ditt verkstadsval. Din verkstad har nämligen inte bara gjort ett vanligt oljebyte utan även rengjort och kalibrerat hela motorn och oljesystemet invändig samt rengjort ditt bränslesystem. Allt detta leder till sänkt bränsleförbrukning och minskning av skadliga avgasutsläpp.

Du har aktivt bidragit till en bättre miljö!

När du hämtar din bil kan du känna att den svarar bättre på gaspådrag och motorn går jämnare och lugnare. Din verkstad har använd GAT Engine Purifier samtidig med oljebytet och avlägsnat samtliga avlagringar och tunga slaggämnen i motorn och den nya oljan kan numera uppfylla sin funktion. Du får således en perfekt optimerad motoreffekt. Kolla på oljestickan när du är hemma, visst är oljan ren och fin?

Verkstaden har även rengjort ditt bränslesystem invändig. Man har använd GAT Petrol System Cleaner PLUS eller om det är en dieselmotor GAT Diesel System Cleaner PLUS för att binda upp kondensvatten och för att avlägsna samtliga driftrelaterade föroreningar i bränslesystemet. Kanske har din bil haft ryckig gång ibland? Varje bil har fukt och kondensvatten i bränslesystemet som orsakar korrosion och problem med insprutningen.

Här är några av fördelarna med GAT-SERVICE du har fått:

- optimerad motoreffekt och kraftfull förbränning och jämn kompression

- sänkt bränsleförbrukning

- jämn och lugn tomgång

- sänkt oljeförbrukning

- förlängt livslängd på katalysatorn och mycket effektivt korrosionsskydd

- minskade skadliga avgasutsläpp