2015
 •  
  Produktblad GAT ENGINE PURIFIERSäkerhetsdatablad GAT ENGINE PURIFIERMer informationGAT ENGINE PURIFIER, art nr 62000


  Oljesystemrengöring är en invändig motorrengöring som rensar bort samtliga föroreningar I hela oljesystemet! Produkten är lämplig för användning i alla diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo.

  Resultat:
  - neutraliserar aggressiva rester från förbränningsprocessen
  - löser effektivtupp driftrelaterade föroreningar och koksavlagringar i hela oljesystemet
  som sedan följer med den gamla oljan ut vid oljebytet
  - innehåller mycket effektiva antifriktionssmörjmedel som tillförlitligt skyddar motorn
  under rengöringsprocessen
  - lätt att använda - ingen extra ansträngning
  - avlägsnar långvarigt rester och avlagringar i övre cylinderområdet t.ex. från
  kolvringar, oljekanaler, hydrauliska ventillyftare och ventiler
  - avsevärt förbättrad och stabil kompression på alla cylindrar
  - bränsle- och oljeförbrukning samt slitage reduceras
  - mindre skadliga avgaser ger en bättre miljöförlängd livslängd på katalysatorn
  - minskat slitage och lägre utsläpp av skadliga avgaser!
  Innehåller inga miljöskadliga klorparaffiner.
 •  
  Produktblad GAT ENGINE FLUSHSäkerhetsdatablad GAT ENGINE FLUSHMer informationGAT ENGINE FLUSH, art nr 62054

  GAT Engine Flush är lämplig för användning i alla diesel- och bensinmotorer med eller utan turbo. Den snabb verkande kombinationen löser effektivt upp samtliga avlagringar och föroreningarna i motorns oljesystem i mikroskopiska flytande beståndsdelar. Skadliga motorsyror från förbrännings-processen neutraliseras och alla upplösta avlagringar sköljs ut vid oljebytet. GAT Engine Flush innehåller kraftfulla anti-friktions smörjmedel som tillförlitligt skyddar motorn under reningsprocessen.

  Resultat:
  Endast en ren motor kan köras på full effekt!
  - lätt att använda och avlägsnar långvarigt igensättningar och rester i övre cylinderområdet som tex. från kolvringar, och kolvringsspåren, hydrauliska ventillyftare och ventilstyrningar
  - motorn får avsevärt förbättrad och stabil kompression på alla cylindrar
  - bränsle- och oljeförbrukning samt slitage reduceras
  - minskade skadliga avgasutsläpp ger en bättre miljö
  - Du får längre livslängd på katalysatorn och undviker återkontaminering av den nya olja med förbränningsrester och avlagringar.
 •  
  Produktblad GAT ENGINE CARE & PROTECTSäkerhetsdatablad GAT ENGINE CARE & PROTECTMer informationGAT ENGINE CARE & PROTECT, art nr 62001


  Oljesystemvård & -skydd innehåller en mycket effektiv tillsatskombination för högsta slitageskydd i alla typer av motoroljor. Endast en optimal smörjning garanterar minimal slitage och en lång livslängd på motorn.

  Resultat:
  - förbättrar oljans högtrycks- och friktionsegenskaperna i samtliga mineral- och
  syntetoljor
  - optimal smörjning garanterar minimalt slitage
  - förlängd livslängd på alla motorer och större anläggningar
  - reducerar friktionsvärden och förebygger slitage
  - skyddar mot oljeutspädning orsakad av bränsle vid kortkörning
  - ökar driftsäkerheten vid höga temperaturer
  - mycket lätt att använda
 •  
  Produktblad GAT NANO ENGINE PROTECT & SEALMer informationGAT NANO ENGINE PROTECT & SEAL, art nr 62103


  GAT Nano Engine Protect & Seal innehåller en hocheffektiv nano- antifriktionskombination för högsta slitageskydd i alla motorer! Vi rekommenderar en rengöring av oljesystemet med GAT Engine Flush eller Engine Purifier innan användning.

  Resultat:
  - skyddar samtliga metallytor i motorer, växellådor eller på utrustning mot friktion och slitage
  - optimal smörjning garanterar minimalt slitage
  - förlängd livslängd på alla motorer och större anläggningar (även med turbo, katalysator, dieselpartikelfilter)
  - reducerar friktionsvärden och förebygger slitage
  - skyddar mot korrosion och avlagringar i olje- och smörjsystemet
  - ökar driftsäkerheten vid höga temperaturer
  - mycket lätt att använda
  - kompatibel med alla mineral- och syntetoljor
 •  
  Produktblad GAT OIL BOOSTERSäkerhetsdatablad GAT OIL BOOSTERMer informationGAT OIL BOOSTER, art nr 62021


  GAT Oil Booster reducerar friktion och slitage och skyddar mot rost, korrosion och skadliga motorsyror. Produkten innehåller endast askfria ämnen och är fri från tungmetaller.
  Rekommenderas för alla moderna fordonsmotorer.

  Resultat:
  - mycket optimal bränsleekonomi
  - skyddar motorn invändig mellan oljebytena
  - smörjer samtliga rörliga delar
  - förhindrar nya skadliga avlagringar
  - bekämpar effektivt motorsyror
  - mindre oljeförbrukning
  - kan även användas i manuella växellådor och differentialväxlar.
 •  
  Produktblad CERAGAT 500Säkerhetsdatablad CERAGAT 500Mer informationCERAGAT 500, art nr 62002


  CeraGAT 500 är en högeffektiv keramikbaserade oljebooster för användning i alla typer av motorer.

  Resultat:
  - höggeffektiv additivkombination med slitageresistenta keramiska ämnen
  för minskad friktion och bättre skydd mot slitage
  - kompatibel med alla mineral- och syntetiska motoroljor
  - mycket enkelt att använda
  - mindre friktion och längre livslängd på motorer och större aggregrat
  - reducerar driftljud och skadliga avgasemissioner
  - återställer motorprestandan och optimerar bränsleförbrukning.

 •  
  Produktblad GAT ENGINE OIL STOP LEAKMer informationGAT ENGINE OIL STOP LEAK, art nr 62077


  GAT Engine Oil Stop Leak är en högeffektiv additivkombination som snabbt stoppar oljeläckage i motorer. För att kunna prestera med alla hästkrafter behöver motorn vara i ordning. Tack vare reducerad oljeförlust är driftsäkerheten mycket högre, motorn går längre och utsätts för mindre friktion och slitage.

  Resulat:
  - mjukar upp packningar och tätningar och håller dessa mjuka
  - förhindrar oljeförlust via packningar och ventillock
  - minskad friktion och slitage
  - förebygger oxidation i oljan
  - stabiliserar oljans viskositet
 •  
  Produktblad GAT HYDRAULIC LIFTER CARE & PROTECTMer informationGAT HYDRAULIC LIFTER CARE & PROTECT, art nr 62042


  High-end-teknologi för absolut minsta slitage i motorer. Denna produkt rengör de hydrauliska lyftarna och eliminerar oangenämt rassel och tickljud. Den högeffektiva formulan försäkrar dig om en pålitlig service och optimal funktion av de hydrauliska lyftarna. Reducerar friktion och slitage samt att produkten förbättrar kallstart egenskaper.

  Resultat:
  - högaktivt slitageskydd
  - snabbt oljeflöde vid kallstart
  - tyst och mjuk motorgång
  - optimerad motoreffekt
  - utmärkta nödgångsegenskaper
  - ljudreducerande
  - optimerad olje- och bränsleförbrukning